Kılavuz Kaptan Sınavı ve Yeterlilliğinin Verilmesi Hakkında 29.03.2019

İlgi: 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği.

Bakanlığımızca İlgi Yönetmelik kapsamında gerekli şartları sağlayanlara düzenlenecek eğitim sonrasında yazılı ve sözlü sınavla ihtiyaç doğrultusunda kılavuz kaptan yeterliği verilecektir.

Konu ile ilgili yazıya burayı tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

© T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı
2018