Liman Tessislerinin Dikkatine! 2018/6 Sayılı Genelge 29.05.2018
                              Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. 2018/6 sayılı Genelge  ve Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında hükme bağlanan 7. Madde'nin "ğ" bendinin uygulanmasına yönelik sürenin uzatıldığına dair yazı aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
 
Liman Başkanlığımız Sorumluluk sahasındaki liman tesisleri ilgililerine duyurulur.
 
 
2018/6 Sayılı Genelge
 
Limanlar yönetmeliği Madde 7 bend (ğ) ile ilgili yazı
© T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı
2018