Liman Tessislerinin Dikkatine! 2019/5 Sayılı Genelge 10.06.2019
                           
 
 "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut KıyıTesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında 2019/5 Sayılı Genelge" yayınlanmış olup  aşağıdaki linkten inidirilebilir.  Ayrıca bahse konu genelge hakkındaki ayrıntılara "didgm.gov.tr" adresinde " Güncel Haber" sekmesi altından da ulaşılabilir.
 
 
2019/5 Sayılı Genelge
 
 
 
© T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı
2018