Deniz Kirliliği Sonucu Oluşan Zararlar Hakkında 30.03.2017

Deniz Kirliliği Nedeniyle Oluşan Zaralar Hakkında 

                            12-13 Ocak tarihlerinde İzmit Körfezinde meydana gelen deniz kirliliği ile ilgili olarak olayın oluş tarihinden 27.01.2017 tarihine kadar geçen zamanda gemi,tesis, tekne ve 3. şahısların zararların tespit edilmesi ve Zarar Tespit Komisyonuna sunulması için bilgi ve kanıtlayıcı belgelerle beraber Başkanlığımıza başvuru yapılması istenmişti. Bu kapsamda bahse konu kirlilikten etkilenerek zarar görmüş, daha önce başvuruda bulunmamış veya 27.01.2017 tarihinden sonra zarara uğramış gemi, tesis, tekne sahibi ve diğer kişilerin uğradıkları zararların ve yapılan masrafların ayrıntılı bir şekilde açıklandığı dosya şeklinde
Zarar Tespit Komisyonuna iletilmek üzere 14.04.2017 tarihine kadar Başkanlığımıza sunmaları
 gerekmektedir.

 

© T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı
2018