BAŞKANLIĞIMIZ HAKKINDA

Kocaeli Liman Başkanlığı, Kocaeli ili, Körfez İlçesi, Yarımca beldesinde bulunan ve 2006 yılında Hazineden Müsteşarlığımıza tahsisi yapılarak Aralık 2010 tarihinde tadilatının tamamlanmasını müteakip açılmış olan bodrum katı dahil 3 katlı yeni binasında hizmet vermektedir. Bununla birlikte; 2009’da Müsteşarlığımıza tahsisi yapılan 6 katlı Yarımca’daki PETKİM eski sosyal tesisleri binasının ilk 4 katı bilahare Gümrükler ve Muhafaza Baş Müdürlüğü’nün kullanımına devredilmiştir. İçerisinde 1 Gemi Adamları Online Sınav Merkezi, 1 Eğitim Salonu ve 1 Acil Durum Merkezi bulunmakta ve Kocaeli Liman Başkanlığı Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermektedir.

Personel Bilgisi

Sınıfı Unvan Sayısı
Genel İdari Hizmetler Liman Başkanı 1
Genel İdari Hizmetler Liman Başkan Yardımcısı 1
Genel İdari Hizmetler Denizcilik Uzm. 2
Genel İdari Hizmetler Araştırmacı 2
Teknik Hizmetler Denizcilik Sörvey Müh. 11
Teknik Hizmetler Uzman 4
Genel İdari Hizmetler Şef 1
Genel İdari Hizmetler Şef 1
Teknik Hizmetler Tekniker 1
Teknik Hizmetler Teknisyen 2
Genel İdari Hizmetler V.H.K.İ. 3
Genel İdari Hizmetler Memur 9

Hizmet Sorumluluk Alanı, Görev, yetki ve sorumlulukları

Liman İdari Sahasındaki her türlü gemi ve deniz araçlarının, gemi adamlarının, liman işletme tesislerinin, tersanelerin, tamir, bakım-onarım ve çekek yerlerinin, marinaların, balıkçı barınaklarının seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin olarak Başkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları ana hatlarıyla;

 • Bakanlığın ana politikası, strateji ve hedefleri ile mevzuatlar ve uluslararası normlar doğrultusunda, Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde yürütülen deniz ve denizcilik ile ilgili tüm faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlara, mevzuatlara, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi,
 • 618 sayılı “Limanlar Kanunu” ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “Limanlar Yönetmeliği” kapsamında, idari sahası dahilinde seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik her türlü tedbirin alınması ve gerekli düzenlemenin yapılması,
 • Liman idari sınırları içerisinde, 4922 sayılı “Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun” ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince, her türlü ölçüm, muayene, teknik denetimlerinin yapılması veya yaptırılması ve gerekli belge ve sertifikaların düzenlenmesi,
 • Liman idari sınırları içerisinde, 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi, kontrol, denetim ve kirlenmesi durumunda müdahale ve koordinasyonun sağlanması,
 • Türk Bayraklı gemiler için Bayrak Devleti, Yabancı Bayraklı gemiler için Liman Devleti denetimlerinin yapılması,
 • İdari sınırları içerisinde kılavuzluk ve römorkaj hizmeti veren yetkili kuruluşların kontrol ve denetlenmesi,
 • İdari sınırları içerisinde meydana gelen deniz kazalarının teknik yönden ön incelemesini yaparak Deniz Kazası İnceleme Komisyonu’na (DEKİK) raporlama yapılması,
 • İdari sahası içerisinde tüm gemi ve deniz araçlarının takibi ile demirleme ve yanaşma izinleri (Ordino) ve Liman Çıkış Belgesi (LÇB) düzenlenmesi,
 • Kıyılarımızın korunması ve kıyı yapılaşmalarının kontrol ve denetimi
 • “Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği” kapsamında Liman Tesislerinin yıllık ve 5 yıllık denetimlerinin yapılarak sertifikalandırılması ve bu kapsamdaki rutin kontrollerin yapılması,
 • İdari sahasında bulunan Balıkçı Barınaklarının denetimleri,
 • Gemi Adamlarının eğitimi, belgelendirilmesi, sınavları ve kütükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Liman idari sınırları içerisinde yapılacak kıyı ve deniz yapılarına yönelik taleplerin seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından incelenmesi ve Bakanlığa görüş bildirilmesi,

Liman Başkanlığımız Sınırları İçerisindeki Liman Tesisleri

Liman Tesis Adı Faaliyet Durumu Elleçlenen Yükler
Ak-taş Faal Kimyasal-
Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş. Faal Kimyasal-Petrol-
Aslan Çimento Faal GKargo-DokmeYuk-
Atabay Marina Basvuru Asamasında
Autoport Liman İşletmeleri A.Ş. Faal GKargo-RoRo-
Bayramoğlu Liman İşletmesi Faal DokmeYuk-
BELDE Faal
Colakoğlu Metalurji A.Ş. Faal GKargo-DokmeYuk-
ÇayırovaCam Askıda DokmeYuk-
Dentur Faal
Diler Faal DokmeYuk-
DubaiPort Faal Konteyner-
Efesanport Faal Petrol-GKargo-DokmeYuk-RoRo-
Eskihisar Balıkçı Faal
Evyap Faal Kimyasal-Konteyner-GKargo-RoRo-
Ford Otosan Faal RoRo-
Gübretaş Faal Kimyasal-DokmeYuk-
HABAŞ Faal DokmeYuk-
IDO Faal
Igsaş Faal Kimyasal-DokmeYuk-
Karayolları Faal Petrol-
Kocaeli Büyükşehir Belediye Faal
Koruma Klor Alkali Faal Kimyasal-GKargo-DokmeYuk-
Kroman Çelik Faal GKargo-
Limaş Faal Kimyasal-Konteyner-GKargo-DokmeYuk-
Marmara Tersanesi-Kırlangıç İskelesi Askıda
Milangaz Faal LPG-
Negmar Faal
Nuh Çimento Faal GKargo-DokmeYuk-
OPET Faal DokmeYuk-
Petline(CAMAR) Faal Petrol-
Petrol Ofisi Faal Petrol-
Poliport Faal Kimyasal-Petrol-GKargo-DokmeYuk-
Rota Faal GKargo-DokmeYuk-
Safi Derince Faal Petrol-Konteyner-GKargo-DokmeYuk-RoRo-
Shell Derince Faal Petrol-
Solventaş Faal Kimyasal-
Total Faal Petrol-
Turkuaz(MELAS) Faal DokmeYuk-
Tüpraş Faal Petrol-GKargo-
Yıldız Entegre Yok
Yılport Faal Konteyner-GKargo-DokmeYuk-
© T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı
2018